Konsultacja artystyczna i graficzna:   Marek Bahan (student ASP Kraków)

Realizacja projektu internetowego:   Paweł Rowiński (trener umiejętności komputerowych - www.ckp.lublin.pl)

Głos lektora:   Bartosz Sołowiej (wykładowca - Uniwersytet Przyrodniczy Lublin)

Realizacja i obróbka dźwięku:   Łukasz Suszko

Zdarzenie poetyckie "Pióro i myśl":   Stowarzyszenie Kulturalno-oświatowe "LIBER LIBER"- (liberliber.blox.pl)

Współpraca artystyczna:   „Pracownia Przemian” - przestrzeń rękodzieła artystycznego. www.pracowniaprzemian.pl