poznawaj

w komunikacji interpersonalnej warto jest otworzyć się na odbiór drugiego człowieka, poznawać emocje podczas dialogu, gesty, stopień zainteresowania rozmową. Pozwoli to na pozyskanie informacji na temat nadawcy sygnałów i ułatwi kontakt.

analizuj

informacje które wysyła do nas rozmówca mogą okazać się dla nas kluczowe dla właściwego zrozumienia przekazu, intencji, czego poszukujemy przy każdej rozmowie.

oceniaj

kiedy analiza dobiegła końca, rozpoczyna się proces oceny. Bierzemy wówczas pod uwagę okoliczności zdarzenia, nasz subiektywny punkt widzenia w danym temacie jak również szacujemy zdolność percepcji odbiorcy. W komfortowy dla siebie sposób oceniamy stan procesu. Warto znać środowisko komunikacji, przez co możemy dokonać efektywnej oceny.

ofiaruj

po zrozumieniu uczestnika kontaktu i dokonanej ocenie, polecam aktywny udział w dalszej części wymiany informacji. Poszukiwanie wspólnych argumentów pozwoli nam na pokojowe prowadzenie dialogu, możemy poczuć się dowartościowani. Starajmy się przedstawiać szczerze swoje zamiary, wówczas może ulec zaspokojeniu nasz stan emocjonalny. W przypadkach gdy rozmówca przyjmuje postawę agresora na "naszym terytorium", bezpieczne jest skorzystanie z opcji asertywności, zachowajmy dystans i pozwólmy na rozładowanie niepożądanych zjawisk.

Polecam pozytywny rozwój komunikacji społecznej, możemy stać się lepszymi, a życie może stać się bardziej przyjemne, czego Państwu i sobie życzę.