Zwykła innośćInność widziana jest,
Postrzegana zgryźliwie,
Rozumiana zwiewnie.
Nadpalona historią, niewidzialną, byłą...
Walczy by być,
Walczy o inność zwykłą.