Spełnienia gmachSerce dla serca aksamitny wiersz układa,
Z tytułem miłości, cnoty, daru wielkiego.
Bezcennym, intencji wachlarzem,
                       Pielęgnuje...
                       Uzdrawia...
Nadaje światłości brzmienie,
Kwitnący czerwienią żywą,
Spełnienia gmach.