Samotność

Mało odwiedzam świat,
Zielonych szlaków, ścieżek po wtóre wydeptanych,
Gdzie krzywo ułożona płytka tak wielu zdarzeń świadkiem będąca.

Mało odwiedzam świat,
Bajkowych wersów, które romantycznym gestem
Potrafią dokonywać cudów.

Mało odwiedzam świat,
Ludzkich wzruszeń, których szczerości owoc choć na chwilę
Pozwala myśleć i wierzyć w byt.


      Świat już na zawsze napoczęty.