Co było, a nie jest.

       Doskonały przykład na to, że zarówno muzyka, sztuka czy historia łączy pokolenia. Piszę o tym, ponieważ spotkał mnie ogromny zaszczyt współtworzenia finału projektu pod już wcześniej wspomnianym tytułem. "Co było, a nie jest" realizowany przez dobrze zapowiadającego się Menadżera Kultury, wspaniałego kolegi Tomasza Hanaja, działającego w Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym "Liber-Liber".
       Projekt jest skutkiem warsztatów Młodzi Menadżerowie Kultury organizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" z Warszawy, reprezentowanego przez panią Agnieszkę Pajączkowską. Powstał w wyniku inspiracji oraz chęci zdobywania historii, ale historii nie zaczerpniętej z książek , z mediów lecz z opowieści ludzi, którzy namacalnie przeżyli dawne lata na ziemi Bychawskiej.
       W przedsięwzięciu tym brały udział osoby starsze, które mają okazję wspominać dawne lata, ale też dzieci, które wykazały się cierpliwością i fantazją w opowiadaniu indywidualnych doznań w tak wczesnym stadium swojego życia.
       Imprezę uświetniły wystąpienia gości takich jak pan Marek Kuna z ramienia Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, który przygotował piękną i obszerną dawkę opowieści jak kiedyś wyglądało życie na tym terenie, co było tradycją, a co stawało się nowością na obecne czasy. Historia Bychawy w "zgrabnym kawałku".
       Okazję do odczytu współbrzmiących treści miała również pani Teresa Tracz, Barbara Cywińska, Agata Gumienniak, a także dobrze zapowiadający się młody poeta Marcin Wolski, który klimat miasta ujął w utworze "las".
       Głównym punktem programu był pokaz, zbiór fotografii-portretów wraz z zarejestrowanymi rozmowami uczestników projektu. Całość stanowiła zbiór pytań i haseł kluczowych związanych z dziejami Bychawy z perspektywy mieszkańców zestawionych w jedno. Emisja nagrań wprawiła nie jedno serce w falę emocji i wzruszenia.
       Na zakończenie programu przed publicznością pojawiła się postać, której najbardziej należą się słowa uznania i brawa, w osobie twórcy projektu Tomasza Hanaja. Uwieńczenie takim sukcesem ogromu pracy jest wyjątkowym dowodem, iż warsztaty Młodzi Menadżerowie Kultury zasiały umiejętności na właściwy grunt.
       Zachęcamy więc wspólnie do podejmowania podobnych wyzwań, jeśli tylko nadejdzie do tego okazja i oczywiście wsparcie.

       W swoim imieniu pragnę podziękować Aleksandrze Krysce za wyśmienitą współpracę podczas prezentacji, dzięki czemu finał nabrał odpowiedniego zabarwienia.

       Materiały z relacji wydarzenia są dostępne pod adresem : www.cobyloaniejest.blogspot.com.


klem